Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Groene Kus voor Nanne de Jong

Nanne de Jong van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (het FSU) werd op 8 juni 2017 door de GrienLinks Statenfractie benoemd in de orde van de Groene Kus. Dit is een onderscheiding voor mensen die zich inzetten voor een sociale en groene samenleving. Het FSU heeft– na 38 jaar – op 8 juni 2017 besloten zichzelf op te heffen. Hiermee komt een einde aan provinciale bundeling en belangenbehartiging door en voor uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen in Fryslân. Dit is een rechtstreeks gevolg van het stopzetten van de subsidie voor het FSU van de provincie.

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks): “Nanne de Jong heeft zich de afgelopen 30 jaar met veel deskundigheid en gedrevenheid ingezet voor de Friese sociale kwestie. Hij is meer dan 25 jaar coördinator van het FSU en in die functie hebben we hem leren kennen als een volhardende pleiter voor ondersteuning aan mensen in de knel. Nanne verdient deze onderscheiding! Wij vinden het ongelofelijk dat juist in deze tijd de subsidie voor een bovenlokale organisatie als het FSU gewoon wordt stopgezet en er geen afspraken zijn gemaakt om dat op te vangen bij de gemeenten.”

Retze van der Honing (links) en Nanne de Jong.