Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

< Vrijwilligerswerkvergoeding voor bijstandsgerechtigden: max. € 1.500,- per jaar!
20.04.2017

MEER MENS, MINDER BUREAUCRATIE…


Thirza, 23 jaar, doet een beroep op de bijstandsuitkering. Ze heeft haar studie moeten
afbreken en meldt zich bij de gemeente. Na de wachttijd van een maand kan ze de aanvraag
doen. Na anderhalve maand heen en weer gebel en gepraat – de aanvraag was zoek – kwam
het bericht dat de uitkering toegekend wordt. Thirza is inmiddels zelfstandig gaan wonen. 

Het moment voor haar ouders om het geld van de spaarrekening naar haar over te maken om de kosten voor inrichting te kunnen betalen. Prompt krijgt ze van de consulent te horen dat dit
bedrag beschouwd wordt als inkomen en verrekend wordt met de bijstand, de eerste maanden
geen uitkering. 

Na stevig protest – Thirza weet wel voor zichzelf op te komen – komt de reactie dat er sprake is van een misverstand: het bedrag is inderdaad geen inkomen. Maar als de uitkering binnenkomt blijkt het om een wel heel laag bedrag te gaan. Thirza trekt weer aan de bel. Reactie van de consulent: dat komt omdat er een schoolverlaterskorting van 20% wordt toegepast. De korting zal een half jaar duren.

>> Lees meer...