Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

< Sociale Kaart versie: mei 2017
02.06.2017

FSU: Gemeente werkt traag bij aanvragen bijzondere bijstand!


Meer mens, minder bureaucratie!

Hoe waardevol zou het zijn dat kwetsbare burgers met een minimuminkomen zo snel mogelijk op financiële steun kunnen rekenen? Om daarmee  – verdere - geldproblemen of schuldsituaties te voorkomen. Is het mogelijk om de bijzondere bijstandsprocedure ingrijpend te verkorten? Hoe kunnen de Friese gemeenten een bijdrage leveren aan het terugdringen van hun eigen bureaucratie?: de vaak ontmoedigende procedures waarbij het lang wachten is op een beslissing. De Friese gemeenten kunnen dat regelen. Als de politieke en bestuurlijke wil er maar is!  Het FSU levert een bijdrage en stimulans om dat voor elkaar te boksen.  

Reden voor het FSU om aan studente HBO Rechten Sharona Vallinga opdracht te geven voor een praktijkgericht juridisch onderzoek, in het kader van haar afstuderen aan de NHL.  De opdracht was om te bekijken of en hoe de Friese gemeenten hun besluitvorming kunnen versnellen. Het onderzoek werd toegespitst op de procedure rond de bijzondere bijstand. Van de 24 gemeenten werkten er 16 mee aan het onderzoek. De resultaten zijn verwerkt in het rapport “De burger aan zet”. 

 

>> Lees het hele artikel

>> Rapport: "De burger aan zet" van Sharona Vallinga

>> Bijlage: Gemiddelde doorlooptijd