FSU 
Fries Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden

Keetwaltje 1
8921 EV Leeuwarden

Telefonisch bereikbaar: 
ma t/m do  9:00 - 16:30 uur 
op nr.:        058-2139992 

E-mail: fsu@fsufriesland.nl 
Web:    www.fsufriesland.nl

Volg het FSU ook via: 

< FSU: Gemeente werkt traag bij aanvragen bijzondere bijstand!
12.06.2017

Persbericht Opheffing FSU


De ledenvergadering van de vereniging Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU heeft op 8 juni 2017 besloten om de organisatie op te heffen. Dat zal eind 2017 gaan gebeuren.

Daarmee komt een eind aan 38 jaar provinciale bundeling en belangenbehartiging door en voor uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen in Fryslân. 

>> Lees het volledige persbericht. 

>> De geschiedenislijn van het FSU.