Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Activiteiten... Vrijwilliger worden?


Zou jij vrijwilligerswerk willen doen? Binnen onze organisatie hebben wij vele mogelijkheden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om spreekuurhouder te worden, mensen te begeleiden, voorlichting te geven, onderzoek te doen of mee te werken aan de publicatie van onze nieuwsbrief. 

Werken als Spreekuurhouder

De aangesloten organisaties van het FSU beheren samen 31 plaatselijke spreekuren, verspreid over Fryslân. De vrijwilligers die de spreekuren houden bieden steun en maken mensen wegwijs in de wirwar van regels, rechten en plichten waarmee men te maken krijgt. 

Om als spreekuurhouder zo goed mogelijk te kunnen werken krijg je de mogelijkheid om verschillende cursussen te volgen. De basiscursus sociale zekerheid is daar een voorbeeld van. Je kunt meekijken met een ervaren spreekuurhouder en je kunt altijd een beroep doen op het FSU, dat er is voor begeleiding en ondersteuning. Reiskosten die je als vrijwilliger maakt worden vergoed. 

Helpen met de nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief wordt verspreid binnen het FSU en onder andere betrokkenen of belangstellenden. Het doel van de nieuwsbrief is het informeren over actuele ontwikkelingen rond de positie van uitkeringsgerechtigden en gehandicapten. 

Een vaste redactie verzorgt het ontwerpen en verspreiden van de brief. De nieuwsbrief wordt ongeveer 12 keer per jaar uitgegeven. Je wordt goed ingewerkt en begeleid. 

Voorlichting geven

Wij geven voorlichting op beroeps-opleidingen, manifestaties en op open dagen.Hierbij leggen wij de nadruk op de belevingskant. 
De voorlichting ziet er als volgt uit: Er wordt eerst algemene informatie gegeven over wetgeving omtrent uitkeringen en WAO. Vervolgens vertellen ervaringsdeskundigen wat het voor hun betekent om uitkeringsgerechtigd of gehandicapt te zijn. 

Wil je graag gaan voorlichten dan kun je rekenen op begeleiding vanuit het FSU, maar ook op steun van je collega-voorlichters. Je krijgt de mogelijkheid om cursussen te volgen, zoals bijvoorbeeld over sociale zekerheid. 

Anderen Begeleiden

Wij kunnen mensen met een uitkering begeleiden naar sociale diensten, arbo-diensten en uitvoeringsinstellingen. 
De begeleiders, waarvan jij er een kunt zijn, worden op "afroep" ingeschakeld om mee te gaan met een client. De vraag zal komen via het FSU of een spreekuur. De begeleider maakt vervolgens zelf de afspraken met de client, bereidt het gesprek met de client voor en zal na het gesprek de belangrijkste ervaringen en conclusies doornemen. 

Als vrijwilliger wordt je goed voorbereid. Zo kun je geschoold worden op beoordelings-procedures en gesprekstechnieken. Iedere maand is er een bijeenkomst voor uitwisseling van ervaringen en onderlinge steun. 

Signalering

Signaleren wil zeggen dat problemen waar uitkeringsgerechtigden en gehandicapten mee te maken krijgen in kaart worden gebracht. Vervolgens worden deze problemen aangekaart bij de verantwoordelijke instanties. 

Zou je aan de slag willen met het project signalering dan nodigen wij je graag uit voor een gesprek. Dit gesprek is bedoeld als kennismaking en om samen de mogelijkheden op een rijtje te zetten. Je wordt geruime tijd ingewerkt, krijgt de mogelijkheid om cursussen te volgen zoals bijvoorbeeld over sociale zekerheid. 

Heb je belangstelling, vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het FSU.