Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

18-01-2013: Opening Sociaal Steunpunt Boarnsterhim!


Wethouder Hermien de Haan opent het Sociale Steunpunt met het doorknippen van het lint.

Dinsdag 15 januari werd onder grote belangstelling het Sociaal Steunpunt in Bibliotheek Akkrum heropend door wethouder Hermien de Haan van de gemeente Boarnsterhim. 

 

Het vernieuwde steunpunt is onderdeel geworden van biebWERK(t), een samenwerkingsverband van de bibliotheek en uiteenlopende organisaties op het gebied van opleiding, werk en persoonlijke ontwikkeling. 

 

Iedereen met vragen over wonen, leven, leren, werk en inkomen is hier welkom!

Het Sociaal Steunpunt houdt wekelijks een gratis spreekuur in Bibliotheek Akkrum en in Grou.

 

Het steunpunt is gevestigd in de Bibliotheek, 

Boarnswal 15

Akkrum. 

Openingstijden dinsdag van 13.30 uur tot 16.30 uur. 

 

In Grou start een nieuw steunpunt: in de Bibliotheek, 

Burstumerdyk 6.

Dit is geopend op woensdag van 10.00 tot 13.00 uur.