Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Jongeren... Cliënt in Beeld Prijs


Het FSU Jongerenteam wint de "Cliënt in Beeld-prijs 2016"! 

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft op 7 april 2016 de juryprijs van de "Cliënt in Beeld prijs 2016" toegekend aan het Jongerenteam van het FSU!

De LCR organiseert jaarlijks een landelijk congres over Cliëntenparticipatie. Tijdens dit congres reikt de LCR de Cliënt in Beeld-prijs uit aan iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het bevorderen, verder vormgeven of verbeteren van cliëntenparticipatie.

Vóór jongeren, dóór jongeren! 

Bij de puntentelling kreeg dit initiatief van de jury op afstand de meeste punten. FSU Jongerenteam is zonder discussie vastgesteld als winnaar van de Client in Beeldprijs 2016. 

De jury vindt dit initiatief bijzonder omdat jongeren moeilijk te mobiliseren zijn voor het werken voor cliëntenraden. Zij zijn ook moeilijk te bereiken door cliëntenraden. FSU Jongerenteam laat zien dat jongeren wel degelijk te motiveren zijn voor het cliëntenraadswerk: zij zijn actief in hun eigen team en weten hun doelgroep te bereiken. 

FSU Jongerenteam maakt ook duidelijk dat jongeren op een andere manier te werk gaan en op een andere manier bereikt moeten worden dan op de gebruikelijke wijze. Zij gebruiken social media, filmpjes en gaan erop af met actieve en activerende werkvormen zoals het werken met spellen: methoden die passen bij hun generatie. En met succes, want ze halen de informatie op over de leefwereld van werkzoekenden en jongeren met een beperking. Informatie die nodig is om deze groep te ondersteunen en waarmee de cliëntenraad vervolgens in gesprek kan gaan met de gemeente. 

De jury geeft een grote pluim aan het FSU Jongerenteam en hoopt dat dit voorbeeld navolging krijgt in de rest van het land!

Hieronder vindt je een aantal links naar: 

In Friesland heeft het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden een jongerenteam dat de leefwereld van jongeren tot 27 jaar in beeld brengt. Ze houden spreekuren, organiseren diverse activiteiten, geven voorlichting op scholen en maken gebruik van sociale media om contact met hen te leggen. Cliëntenraden kunnen hierdoor ook de ervaringen van jongeren in hun werk meenemen.

 

Vorig jaar werd het FSU ook al genomineerd voor “De Dialoog van Leeuwarden”, waarvan HIER een video,  maar vielen we niet in de prijzen.
Meer over de Cliënt in Beeld-prijs 2016 via DEZE link.