Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Het FSU Leeuwarden is Fairduurzaamd!


Persbericht van Tumba, het Centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling:


2 juli 2013

Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) Leeuwarden heeft vandaag het officiële  Fairduurzaamcertificaat overhandigd gekregen met daarop de goede voornemens waar het FSU de komende tijd aan gaat werken. Een fairduurzaamtraject is bedoeld om bedrijven, scholen en organisaties op een eenvoudige manier te motiveren de wereld met kleine stappen te verbeteren.
 

Het FSU, gevestigd aan het Keetwaltje in Leeuwarden  is een onafhankelijk provinciaal samenwerkingsverband dat belangenorganisaties uit Friesland bundelt. Hierin bieden zij zowel volwassenen als jongeren hulp en geven zij adviezen. Carla Wierenga, opbouwerker en duurzaamheidsdeskundige binnen het FSU vertelt tijdens het fairduurzaamgesprek dat er al eerdere pogingen zijn gedaan om duurzaamheid binnen het FSU op de agenda te zetten. 'Helaas hebben we, door bezuinigingen en andere zaken, de biologische afbreekbare schoonmaakmiddelen moeten in leveren voor "gewone" schoonmaakmiddelen en werd het afval niet meer gescheiden.'

Gelukkig maken Carla Wierenga en Nanne de Jong, coördinator binnen het FSU, zich met dit Fairduurzaamtraject opnieuw hard voor de duurzaamheid. Nanne de Jong vertelt tijdens het invullen van de QuickScan: 'Duurzaamheid is een thema dat we onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers kunnen meegeven, en dit vind ik persoonlijk erg belangrijk'.
Tijdens elk Fairduurzaamgesprek ontstaan er goede voornemens het is dan ook geen verrassing dat dit ook geldt voor het FSU. Nanne de Jong en Carla Wierenga voor de volgende goede voornemens;  Het eerste goede voornemen is dat het FSU een beleid rondom duurzaamheid zal opzetten. Hiernaast zullen ze zowel intern als extern hier aandacht voor vragen en anderen hierin betrekken.

Foto: (v.l.n.r.) Nanne de Jong (coördinator FSU), Carla Wierenga (opbouwerker FSU) en Brenda de Boer (projectmedewerker Tûmba).

Deze voornemens prijken nu op het officiële Fairduuzaamcertificaat dat Tûmba-projectmedewerker Brenda de Boer op dinsdag 2 juli overhandigde ter afsluiting van het fairduurzaamtraject waaraan het FSU heeft deelgenomen.
FairDuurzamen is een onderdeel van het project Consumptie Verplicht. In Fryslân  en Groningen  ligt de organisatie van dit project in handen van Tûmba. FairDuurzamen kan iedereen. FairDuurzamen is een werkwoord, een combinatie van de woorden 'fair' (eerlijk) en duurzaam. Door te FairDuurzamen kan iedereen actief bijdragen aan een meer rechtvaardige en duurzame wereld. 

Voor deelnemende organisaties kunnen ook kleine veranderingen een gunstige uitwerking hebben voor de organisatie  zelf. Het besparen van energie, het gebruiken van minder papier en ruimte kan bijvoorbeeld heel wat kosten besparen. Daarnaast kan het voor de organisatie ook voordelen opleveren om je als organisatie te profileren als een instelling die zich inzet voor People, Planet en Profit.


Het FairDuurzamen zoekt of zet aan om keuzes te maken die sociaal wenselijk, ecologisch én economisch verantwoord zijn. Hierbij staat centraal dat het de partij of organisatie  weinig of geen geld kost. "De kunst is om in te zien dat je de wereld kan verbeteren met kleine stapjes! One step at the time", aldus projectmedewerker Brenda de Boer van Tûmba.

 

 

Contactpersoon Tûmba: Brenda de Boer (projectmedewerker)
Email: tumba6@tumba.nl
Telefoon: 058-2157771

 

 

Dit programma wordt uitgevoerd met financiële ondersteuning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.