Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Jongeren... Geslaagd in 2013Afgelopen maand (juni 2013) kregen weer een aantal FSU jongeren hun diploma uitgereikt na het behalen van het eindexamen van hun opleiding. 

Wij willen Else Paassen, Lisa Paassen, Isabel Bekhuis en Kevin Bouma dan ook hartelijk feliciteren met het door hun behaalde resultaat! 
Ook feliciteren wij Annie Vennema, die haar stage bij het FSU succesvol afgerond heeft!

Mede door hun werkzaamheden voor het FSU werd o.a. de Ab Harrewijn Prijs 2013 binnen gehaald!

De FSU jongeren helpen andere jongeren door bijvoorbeeld het organiseren van workshops voor jongeren, zoals o.a.

  • "Handle with or without money"
  • "Het Ganzebordspel"
  • "Het Budgetspel" 

Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden wil Else, Lisa, Isabel en Kevin hartelijk danken voor hun grote inzet voor het FSU en wenst hun heel veel succes in hun verdere carrière!

Else Paassen
Lisa Paassen
Isabel Bekhuis
Kevin Bouma