Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Zit je zonder werk of inkomen, ben je gehandicapt, of heb je schulden? 

 •  Heb je een uitkering, of wil je die aanvragen? 
 •  Moet je gekeurd worden, of wil je bezwaar aantekenen tegen een beslissing van 
   de uitkeringsverlenende instantie? 
 •  Loop je vast in de wirwar van regels en wetten en raak je daardoor in de
   problemen?

Neem dan contact op met het FSU. Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden kan je helpen een uitweg te zoeken voor jouw probleem. 

Wacht niet langer!

Hoe langer je wacht, des te groter worden de problemen. Ook wordt het steeds moeilijker om een goede oplossing te vinden. Aarzel dus niet! Neem contact met ons op. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Als je belt naar ons telefoonnummer krijg je contact met één van onze medewerkers. Deze medewerker vraagt je naar jouw probleem en maakt afhankelijk van woonplaats en de aard van je probleem een inschatting wie jou het beste helpen kan. Het is mogelijk om dan een afspraak te maken.


Het FSU geeft advies, informatie en ondersteuning bij:

 •  Uitkeringen & sociale zekerheid 
 •  Huur- en zorgtoeslag 
 •  Scholing 
 •  Studiefnanciering 
 •  Werk & CAO 
 •  Geld & schulden

Hiervoor heeft het FSU in Fryslân een netwerk van ongeveer 350 vrijwilligers, die zich belangenloos inzetten om jou te helpen. Nu zijn er verspreid over Fryslân al 30 punten waar het FSU spreekuur houdt. De documentenbank is het online kenniscentrum van het FSU en is voor iedereen vrij toegankelijk!

Het FSU wil van slachtoffers weer onderhandelaars maken door mensen zelf de regie op het eigen leven in handen te laten nemen.