Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Informatiebijeenkomsten WMO en sociale zekerheid.Agenda:

Op dit moment zijn er nog geen data voor nieuwe bijeenkomsten bekend.


 

Voor wie zijn deze bijeenkomsten bedoeld?

De bijeenkomsten zijn voor iedereen die informatie wil hebben over de actuele veranderingen in de sociale zekerheid en de zorg. Vooral de gevolgen van de Participatiewet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de wet Werk en Zekerheid staan centraal. 
Mensen met een laag inkomen of een uitkering en mensen die veel zorg nodig hebben krijgen te maken met een opeenstapeling van maatregelen. Die maatregelen kunnen grote gevolgen hebben voor uw financiën en het sociale leven.

Gevolgen:  
Welke gevolgen hebben al deze veranderingen voor u? Voor wie geldt de kostendelersnorm? Hoe gaat het met ontslag? Wat zijn je rechten bij het keukentafelgesprek? Op welke steun kunt u rekenen? Daarover gaat de informatiebijeenkomst. 

Nanne de Jong, coördinator van het FSU, geeft een presentatie over de gevolgen van de maatregelen en wat dat betekent voor personen en gezinnen. Daarna is het woord aan u! Vanuit de zaal kunnen allerlei vragen en ervaringen naar voren gebracht worden. U kunt ons ook al vóór de bijeenkomst laten weten welke informatie u wilt hebben: u kunt ons bellen of mailen.

Daar laten we het niet bij. We willen ook verder persoonlijke steun geven. Er zijn vrijwillige hulpverleners aanwezig waarmee na afloop van de bijeenkomst afspraken gemaakt kunnen worden. 

Programma:
Een half uur voor de aanvang is de zaal open. Bij binnenkomst kunnen de bezoekers een kopje koffie of thee krijgen en is er gelegenheid om alvast de informatiestand te bezoeken. De toegang tot de informatiebijeenkomst is gratis!


Foto's van eerdere bijeenkomsten:

Drachten
Buitenpost
Dokkum
Bolsward