Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Jongeren... Spreekuren


Spreekuurpunten FSU Jongeren (t/m 27 jaar):

 Waar:

 Wanneer:

 Tijd:

 Plaats:

FSU kantoor

 

op afspraak

Leeuwarden

Heechhout

(volgt nog)

inloop spreekuur

Berlikum

Jimmy's

(volgt nog)

inloop spreekuur

Leeuwarden