FSU 
Fries Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden

Keetwaltje 1
8921 EV Leeuwarden

Telefonisch bereikbaar: 
ma t/m do  9:00 - 16:30 uur 
op nr.:        058-2139992 

E-mail: fsu@fsufriesland.nl 
Web:    www.fsufriesland.nl

Volg het FSU ook via: 

Jongeren... Spreekuren


Spreekuurpunten FSU Jongeren (t/m 27 jaar):

 Waar:

 Wanneer:

 Tijd:

 Plaats:

FSU kantoor

 

op afspraak

Leeuwarden

Heechhout

(volgt nog)

inloop spreekuur

Berlikum

Jimmy's

(volgt nog)

inloop spreekuur

Leeuwarden