Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Links            per onderwerp             per gemeente


Links per gemeente:

Gemeente

Link

Achtkarspelen

 
Minimaregelingen www.kollumerland.nl/home/digitaal-loket_3615/klantvraag/inkomsten-uitgaven-en-schulden_571.html

Ameland

 
Minimaregelingen www.leeuwarden.nl/situatie/hulp-bij-rondkomen

NW Fryslan (Het Bildt, Ferwerderdiel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling en Vlieland)

 
Minimaregelingen www.sozawe-nw-fryslan.nl

Súdwest-Fryslân (Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wonseradeel en Wymbritseradeel)

 
Minimaregelingen www.gemeentesudwestfryslan.nl/inwoners/werk-en-inkomen_44201

Dantumadiel

 
Minimaregelingen www.dantumadiel.eu/internet/werk-inkomen-en-zorg_3601

Dongeradeel

 
Minimaregelingen www.dongeradeel.nl/zorg-welzijn-onderwijs/werk-inkomen_3223/

De Fryske Marren (Gaasterland-Sloten, Lemsterland, Skarsterlân)

 
Minimaregelingen www.defryskemarren.nl/inwoners/inwonersloket_41741

Heerenveen

 
Minimaregelingen https://www.heerenveen.nl/werk-en-inkomen.html

Kollumerland en Nieuwkruisland

 
Minimaregelingen www.kollumerland.nl/home/digitaal-loket_3615/klantvraag/inkomsten-uitgaven-en-schulden_571.html

Leeuwarden

 
Minimaregelingen www.leeuwarden.nl/situatie/hulp-bij-rondkomen

Littenseradiel

 
Minimaregelingen www.littenseradiel.nl/internet/loket-werk-en-inkomen_42155

Ooststellingwerf

 
Minimaregelingen www.ooststellingwerf.nl/werken/uitkeringen-en-toeslagen_3441

Opsterland

 
Minimaregelingen www.opsterland.nl/Wonen_en_leven/Werk_en_Inkomen

Schiermonnikoog

 
Minimaregelingen www.schiermonnikoog.nl/digitaal-loket/snel-regelen_3177/klantvraag/inkomsten-uitgaven-en-schulden_583.html

Smallingerland

 
Minimaregelingen www.smallingerland.nl/Int/Menu-Uitvoering/Welzijn-en-zorg/Welzijn-en-zorg-Bijstand.html

Tytsjerksteradiel

 
Minimaregelingen www.tytsjerksteradiel.nl/werk-en-inkomen

Weststellingwerf

 
Minimaregelingen www.weststellingwerf.nl/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp
   

Werkplein

 
Werkplein Leeuwarden Tesselschadestraat 33-35 postbus 2200 8901 JE
  Tel. 058-7519260.