Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Links            per onderwerp             per gemeente


Links per onderwerp:

Onderwerp

Link

   

Uitkering

 
Uitkering aanvragen: altijd via het UWV https://www.werk.nl/werknemer/uitkering-aanvragen
Wettelijk minimumloon 2016 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid
   

Sociale wetgeving, werk rechten, plichten enz.

 
Informatie en diensten van alle overheden https://overheid.nl
Informatie over werk, loon, uit-keringen, belastingen enz. https://www.rijksoverheid.nl
Belastingdienst https://www.belastingdienst.nl
Toeslagen https://www.toeslagen.nl
Begrijpelijke informatie over gezondheid, zorg, werk, geld en uw rechten www.kennisring.nl
UWV, informatie over o.a. werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid https://www.uwv.nl of https://www.werk.nl
Ministerie SZW https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw
Stimulansz, kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid https://www.stimulansz.nl
FNV, Federatie Nederlandse Vakbeweging https://www.fnv.nl
Ziek en mondig in de eerste lijn www.ziekenmondig.nl
   

Zorgverzekering

 
Zorgverzekeraars Nederland, informatie over zorgverzekering https://www.zn.nl
Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ), info over AWBZ, ZVW, PGB etc. https://www.zorginstituutnederland.nl/
Contactgegevens Zorginstituut Nederland (via ZorgWijzer.nl) https://www.zorgwijzer.nl/faq/zorginstituut
   

Pensioen

 
Info over pensioenen https://www.pensioenkijker.nl
Info over je eigen pensioen https://www.mijnpensioenoverzicht.nl
   

Jongeren

 
DUO, info studerenden o.a. studiefinanciering www.duo.nl/particulieren/default.asp
NIBUD scholieren, over geldzaken https://www.nibud.nl/scholieren
Minimumloon etc. https://www.loonwijzer.nl/home
   

Schulden, geldzaken

 
NIBUD, budgetbeheersing https://www.nibud.nl
Kredietbank Nederland https://www.kredietbanknederland.nl
BKR www.bkr.nl
NVVK, Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet www.nvvk.eu
Wijzer in geldzaken www.wijzeringeldzaken.nl
Zelf je schulden regelen www.zelfjeschuldenregelen.nl
Kennisbank voor Gemeenten, Overheden enz. www.kennisbankschuldhulpverlening.nl
   

Juridisch

 
Rechtspraak www.rechtspraak.nl
Wetgeving www.mijnwetten.nl
Juridisch loket, gratis advies www.juridischloket.nl
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak www.verenigingvoorrechtspraak.nl
Startpunt voor allerhande juridische informatie www.juridisch.com
   

Diversen

 
Nationale Ombudsman, o.a. bemiddeling bij problemen met overheidsinstellingen www.nationaleombudsman.nl
Divosa, vereniging van managers van Sociale Diensten www.divosa.nl
Borea, over reïntegratie www.borea.nl
Consumentenbond www.consumentenbond.nl
Kamer van Koophandel www.kvk.nl