Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Nieuws

02.06.2017

FSU: Gemeente werkt traag bij aanvragen bijzondere bijstand!

Meer mens, minder bureaucratie! Hoe waardevol zou het zijn dat kwetsbare burgers met een minimuminkomen zo snel mogelijk op financiële steun kunnen rekenen? Om daarmee  – verdere - geldproblemen of schuldsituaties te...[meer...]


03.05.2017

Sociale Kaart versie: mei 2017

De sociale kaart is weer bijgewerkt. De nieuwste versie kunt u lezen of downloaden via onze website!   >> Ga naar de Sociale Kaart[meer...]


20.04.2017

MEER MENS, MINDER BUREAUCRATIE…

Thirza, 23 jaar, doet een beroep op de bijstandsuitkering. Ze heeft haar studie moetenafbreken en meldt zich bij de gemeente. Na de wachttijd van een maand kan ze de aanvraagdoen. Na anderhalve maand heen en weer gebel en gepraat...[meer...]


13.03.2017

Vrijwilligerswerkvergoeding voor bijstandsgerechtigden: max. € 1.500,- per jaar!

De herhaalde oproep van het FSU aan de besturen van Friese gemeenten om de vrijlating voor bijstandsgerechtigden van de vrijwilligerswerkvergoeding te verruimen, is doorgedrongen in het parlement (meer dan bij de...[meer...]


28.02.2017

Impressie van de nabespreking van de FSU-filmavond ‘MEER MENS, MINDER BUREAUCRATIE’

Op 14 februari werd door het FSU in samenwerking met De Bios Drachten een filmavond georganiseerd:Aan het eind van de film ‘I, Daniël Blake’ wordt op de afscheidsdienst van de overleden Daniël Blake zijn laatste brief...[meer...]


13.02.2017

FSU: Film- en discussieavond in Drachten.

De bijeenkomst werd gehouden op dinsdagavond 14 februari 2017 in De Bios in Drachten. Zo’n 120 personen bezochten de avond. Het ging om een gevarieerd gezelschap: medewerkers van UWV en gemeenten, wethouders en...[meer...]


05.12.2016

Minder bureaucratie, het kan!

Er zijn van die films die je kunnen pakken en verbijsteren. Zo’n film is ‘I, Daniël Blake’. Het is een Britse film over een timmerman die na een hartinfarct verzeild raakt in een wereld van onbegrijpelijke en...[meer...]