FSU 
Fries Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden

Keetwaltje 1
8921 EV Leeuwarden

Telefonisch bereikbaar: 
ma t/m do  9:00 - 16:30 uur 
op nr.:        058-2139992 

E-mail: fsu@fsufriesland.nl 
Web:    www.fsufriesland.nl

Volg het FSU ook via: 

Nieuws

22.06.2016

Resultaten van het FSU in 2015

Het FSU is de provinciale belangenvereniging voor en van uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen. Het werk wordt gedaan door veel vrijwilligers en enkele ondersteunende beroepskrachten. Het FSU wil zijn kennis...[meer...]


16.06.2016

Kwijtschelding waterschapsbelasting en gemeentelijke heffingen

De cliëntenraad Tytsjerksteradiel trok een maand geleden aan de bel: de raad constateerde dat er verschil was tussen de kwijtscheldingnormen van Waterschap en gemeenten. Dat betrof dan met name een verschil tussen de bedragen van...[meer...]


16.06.2016

Voorkomen is beter dan genezen!

Van de 1,2 miljoen arme mensen in Nederland zijn er 421.000 kind. Dat is een derde van alle armen. Kinderen hebben een grotere kans op armoede dan volwassenen. Deze cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (april 2016)...[meer...]


16.06.2016

Re-integratie vanuit cliëntperspectief

Het begrip ‘maatwerk’ is een kernbegrip geworden bij de re-integratie. Het FSU constateert dat maatwerk verschillend ingevuld wordt. Gemeenten en re-integratiebedrijven gaan er nogal ’s van uit dat maatwerk het resultaat is van...[meer...]


02.06.2016

Grote verschillen in vergoeding voor vrijwilligerswerk bij gemeenten!

Het FSU constateert dat er grote verschillen zijn tussen de Friese gemeenten als het gaat om de waardering van de vrijwilligersinzet en het faciliteren ervan. Er zijn gemeenten die stimuleringspremies in het kader van...[meer...]


21.04.2016

FSU zoekt penningmeester!

Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU zoekt een bestuurslid dat de functie van penningmeester wil vervullen.  Het FSU is een provinciale belangenvereniging van en voor mensen zonder...[meer...]


18.04.2016

Vrijwilligers Academie Fryslân: Nieuwsbrief april

Friesland is van oudsher een provincie met veel vrijwilligers en we vinden het vanzelfsprekend om voor onze naasten te zorgen en voorzieningen in dorpen en wijken als vrijwilligers in stand te houden. Bovendien wordt er van ons...[meer...]