Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Nieuws

16.11.2016

Splitsing vrijwilligersvergoeding en reiskostenvergoeding:

Het FSU heeft een "Open brief" gestuurd aan de 24 Friese gemeenten, hun vereniging VFG en de provinciale pers en media. We roepen hen op om vrijwilligers met een uitkering op de hoogte te stellen van de mogelijkheid om...[meer...]


22.06.2016

Resultaten van het FSU in 2015

Het FSU is de provinciale belangenvereniging voor en van uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen. Het werk wordt gedaan door veel vrijwilligers en enkele ondersteunende beroepskrachten. Het FSU wil zijn kennis...[meer...]


16.06.2016

Kwijtschelding waterschapsbelasting en gemeentelijke heffingen

De cliëntenraad Tytsjerksteradiel trok een maand geleden aan de bel: de raad constateerde dat er verschil was tussen de kwijtscheldingnormen van Waterschap en gemeenten. Dat betrof dan met name een verschil tussen de bedragen van...[meer...]


16.06.2016

Voorkomen is beter dan genezen!

Van de 1,2 miljoen arme mensen in Nederland zijn er 421.000 kind. Dat is een derde van alle armen. Kinderen hebben een grotere kans op armoede dan volwassenen. Deze cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (april 2016)...[meer...]


16.06.2016

Re-integratie vanuit cliëntperspectief

Het begrip ‘maatwerk’ is een kernbegrip geworden bij de re-integratie. Het FSU constateert dat maatwerk verschillend ingevuld wordt. Gemeenten en re-integratiebedrijven gaan er nogal ’s van uit dat maatwerk het resultaat is van...[meer...]


02.06.2016

Grote verschillen in vergoeding voor vrijwilligerswerk bij gemeenten!

Het FSU constateert dat er grote verschillen zijn tussen de Friese gemeenten als het gaat om de waardering van de vrijwilligersinzet en het faciliteren ervan. Er zijn gemeenten die stimuleringspremies in het kader van...[meer...]


21.04.2016

FSU zoekt penningmeester!

Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU zoekt een bestuurslid dat de functie van penningmeester wil vervullen.  Het FSU is een provinciale belangenvereniging van en voor mensen zonder...[meer...]