FSU 
Fries Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden

Keetwaltje 1
8921 EV Leeuwarden

Telefonisch bereikbaar: 
ma t/m do  9:00 - 16:30 uur 
op nr.:        058-2139992 

E-mail: fsu@fsufriesland.nl 
Web:    www.fsufriesland.nl

Volg het FSU ook via: 

Nieuws

25.01.2016

Boete, opgelegd op grond van de Participatiewet, verlagen?

Heeft de sociale dienst u op grond van de Participatiewet een boete opgelegd, dan is er een kans dat u met succes beroep kan doen op een uitspraak van de CRvB. Kans op verlaging van de boete bestaat met name als er nog bezwaar of...[meer...]


11.01.2016

Nieuw van het FSU:

Het actuele overzicht van de belangrijkste maatregelen en regelingen op het gebied van Werk en Inkomen en de Zorg in 2016. >>> Regelingen en maatregelen sociaal beleid 2016[meer...]


08.01.2016

Open brief van het FSU over informatie op papier.

De afgelopen jaren is contactlegging door burgers met instanties en gemeenten er niet eenvoudiger op geworden. Rechtstreekse contacten met medewerkers zijn vaak niet mogelijk: de burger belandt in een ‘systeem’-wereld van...[meer...]


05.01.2016

MO Magazine 2016

De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het financieren van activiteiten binnen het Sociaal Domein. De activiteiten van het merendeel van de 9 organisaties in dit boekje werden in de afgelopen jaren mede mogelijk gemaakt door...[meer...]


04.01.2016

Vooraankondiging themabijeenkomst

Op dinsdag 23 februari 2016 organiseert het FSU de provinciale Themabijeenkomst  ‘Relatie vrijwilligers en sociale gebiedsteams in Fryslân’. De bijeenkomst begint om 14.30 uur, duurt tot 16.30 uur en wordt gehouden in...[meer...]


16.11.2015

Grote verschillen tegemoetkomingen Friese gemeenten voor chronisch zieken en gehandicapten

De gemeentelijke tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten verschillen sterk per gemeente. Dat blijkt uit onderzoekvan het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) onder alle 393 gemeenten. De verschillen in...[meer...]


14.10.2015

Fries Sociaal Planbureau: Grote verschillen in tegenprestatie!

Het Rijk heeft gemeenten verplicht om richtlijnen vast te leggen over de tegenprestatie die zij vragen van hun uitkeringsgerechtigden. Bij een tegenprestatie vraagt de gemeente haar uitkeringsgerechtigden om onbetaalde...[meer...]