Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Documentenbank...

.
.
.

Van Rondzendbrief naar Nieuwsbrief!

Ook het FSU ontkomt er niet aan en gaat met zijn tijd mee. Onze eerste nieuwsbrief is nu een feit.
 

U was al gewend om (doorgestuurde) nieuwsbrieven van ons te krijgen. Bovendien kreeg u van ons regelmatig onze Rondzendbrief. Het is de bedoeling om deze twee te bundelen en regelmatig een eigen nieuwsbrief rond te sturen. Eén en ander is afhankelijk van het nieuws en bepaalde ontwikkelingen op Sociaal gebied.
 

We kunnen nu sneller reageren op deze ontwikkelingen en zullen dat dan ook zeker niet nalaten. Nieuws dat onmiddelijke aandacht behoeft zullen wij u sturen d.m.v. een nieuwsFLITS
Onze Rondzendbrief komt hiermee te vervallen.
 

Via onderstaande link gaat u naar de Documentenbank > Nieuwsbrieven, waar ook het archief van de rondzendbrieven is ondergebracht.
 

>>> Naar de Nieuwsbrieven...

 


Rondzendbrief 145 -- december 2013

De inhoud van dit nummer:

 • Tegenprestatie door de overheid
 • Sociaal (?) beleid in 2014
 • Column: Ik zie er (geen) gat in
 • Fraude en huisbezoek
 • Agenda
 • Column: Burger in verkiezingstijd
 • Nieuws van het FSU-Jongerenteam
 • Maatregelen in de zorg
 • Het FSU in 2014
 • Persoonlijk maatwerk en geen standaardwerk!
 • Ontmoeten en verbinden
 • Voorlichting schoolverlaters

Klik hier voor de volledige rondzendbrief nr: 145

Rondzendbrief 144 -- juli 2013

De inhoud van dit nummer:

 • Samen aan het werk
 • Protocol Huisbezoek is openbaar
 • FSU Jongeren winnen landelijke prijs
 • Eerste gesprek bepalend voor verder contact
 • Nibud: sociaal leven in bijstand kan bijna niet
 • Column: overdenkingen van een onbezoldigde hulpverlener
 • Zinvol werken
 • Minimabeleid van Friese gemeenten
 • Studiefinanciering en bijstand
 • Voor Jongeren, door Jongeren!

Klik hier voor de volledige rondzendbrief nr: 144

Rondzendbrief 143 -- februari 2013

De inhoud van dit nummer:

 • Stop met de jacht op uitkeringsgerechtigden
 • Maatregelen in zorg en bijstand
 • Resultaten van de Kanskaartaanpak
 • Netwerkbijeenkomst Leren/werken
 • Campagne ‘Schot voor de Boeg’
 • Minder jongeren in bijstand maar wel meer werkloos
 • Mijn pensioen en het weer
 • Quotum arbeidsgehandicapten
 • Agenda maart en april
 • Geen indexatie kinderbijslag
 • Zorgkosten terug via belastingaangifte

Klik hier voor de volledige rondzendbrief nr: 143

Rondzendbrief 142 -- december 2012

De inhoud van dit nummer:

 • Tussen wal en schip?
 • Fraudewet wel uitvoerbaar?
 • Besparen op premie zorgverzekering
 • Column: Open brief aan de meneer van mijn pensioen
 • Jongerenteam FSU stunt!
 • Spreekuurpunten Jongerenteam
 • Nieuwe folder FSU Jongeren
 • Handle with and without money!
 • Afscheid van Boukje
 • Vrijwilliger bij het FSU? 
 • Elkaar ontlasten en versterken bij Schuldhulp
 • Vermogen en bijstandsuitkering
 • Kwetsbare werknemers vooral tijdelijk aan de slag
 • Agenda januari en februari 2013
 • Terughoudend met sancties

Klik hier voor de volledige rondzendbrief nr: 142

Rondzendbrief 141 -- november 2012

De inhoud van dit nummer:

 • Solidariteit meer dan ooit nodig!
 • Andere uitvoering sociale zekerheid
 • Ervaringen met integrale armoedeaanpak 
 • Weer grip op het leven
 • Huishouduitkeringstoets
 • Wet Werken naar Vermogen wordt Participatiewet
 • Terugvordering belastingdienst treft mensen
 • Regeerakkoord over het ontslagrecht
 • Duur WW beperkt tot 2 jaar
 • Agenda november en december 
 • Meer respect voor mensen met schulden 
 • Strengere selectie schuldhulp
 • Regelingen huisbezoek en sanctiebeleid aangescherpt 
 • Later met AOW

Klik hier voor de volledige rondzendbrief nr: 141

Rondzendbrief 140 -- juni 2012

De inhoud van dit nummer:

 • A-sociale huishoudtoets van de baan!
 • Stapeling van maatregelen
 • Impressie infoavonden
 • FSU biedt solidaire steun in crisistijd!
 • Column Frits Breteler
 • Nieuws van de FSU Jongeren!
 • Niet bezuinigen op minimabeleid!
 • Mensen zonder partner komen moeilijk rond
 • Legitimatie door begeleiders
 • Samenwerking succesvol!
 • 'Integrale Armoedeaanpak' afgerond 
 • Agenda juli, augustus en september 
 • Terugblik op mijn stage bij het FSU 
 • Stappenplan voor oplossing van schuldproblemen
 • Inspiratiebijeenkomst armoedebestrijding 

Klik hier voor de volledige rondzendbrief nr: 140

Rondzendbrief 139 -- april 2012

De inhoud van dit nummer: 

 • Even afrekenen?
 • FSU-jongeren in het buro!
 • Agenda april en mei 2012
 • Naar een samenhangend schuldhulpbeleid
 • Verdringing regulier werk
 • Onder druk gezet
 • Colomn
 • Estafette openbare bijeenkomsten
 • Informatiebijeenkomsten "Hoe zeker is de sosiale zekerheid?"
 • Boomerangkaart bijna klaar!
 • Jongeren Adviespunt Heerenveen
 • Minimabeleid ontzien!
 • Luie bankzitters?
 • Hoorzittingen Werken naar Vermogen
 • Aan de slag
 • Jongerenadviespunt in de bieb!
 • Werken naar vermogen: de mensen waar het om gaat

Klik hier voor de volledige rondzendbrief nr. 139

Rondzendbrief 138 -- februari 2012

De Inhoud van dit nummer:

 • Samenwerken naar Vermogen 
 • Sociale media, internet en clientparticipatie 
 • Huishoudtoets in bijstandsuitkering 
 • Effecten van stapeling in huishoudens 
 • Protocol voor huisbezoeken 
 • FNV tegen inmenging CAO’s 
 • Visiedocument Toekomst clientparticipatie 
 • Veel kosten voor Generaal Pardonners 
 • Mag je een schadevergoeding houden in de bijstand? 
 • Begeleiders gevraagd 
 • Themabijeenkomst ‘Integrale Schuldhulp’ 
 • Extra tegemoetkoming oudere werknemer 
 • Meer geld voor sociale werkplaatsen nodig 
 • Agenda februari en maart 2012 
 • Vakantiedagen bij zwangerschap en ziekte
 •  

Klik hier voor de volledige rondzendbrief nr. 138


Mocht u een link aantreffen zonder document of naar het verkeerde document, dan horen wij dat graag. Stuur een e-mail naar fsu@fsufriesland.nl en wij mailen u het gewenste document zo snel mogelijk.