Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Spreekuren


Loop je vast in een wirwar van regels en wetten?

Kom je er niet alleen uit en heb je informatie, en/of advies nodig? Kom dan naar het Spreekuur van het FSU, waar vrijwillige hulpverleners en ervaringsdeskundigen je kunnen helpen!

Op het Spreekuur kunnen wij hulp bieden bij het aanvragen van een uitkering of voorziening en geven wij ondersteuning en advies bij contacten met instanties. De spreekuren worden verzorgd door de vrijwilligers van de FSU. Deze spreekuurhouders weten uit eigen ervaring hoe u zich voelt en wat u te wachten staat. Ook zijn zij op de hoogte van alle regelingen.

Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) heeft vele plaatselijke spreekuren, verspreid over heel Friesland. Tijdens deze spreekuren bieden wij steun en maken je wegwijs in de wirwar van regels, rechten en plichten waarmee je te maken kunt krijgen. De spreekuren worden gehouden op vaste op tijden.

Daarnaast hebben wij ook mobiele spreekuurhouders. Zij zijn beschikbaar om in te vallen, collega's bij te staan of op huisbezoek te gaan. De lokale spreekuurpunten in het FSU-netwerk bieden hulpverlening door vrijwilligers en richten zich op steun bij de contacten met uitvoeringsinstanties, maar ook op het oplossen van inkomens- en schuldproblemen. 

De spreekuren vormen het fundament van de belangenbehartiging: hier worden de vele directe contacten gelegd met de Friese uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en burgers met een minimum-inkomen. Het FSU verzorgt directe steun en advisering aan de spreekuurpunten en regelt de benodigde plaatselijke faciliteiten voor het spreekuurwerk via de gemeenten. 

Aan de spreekuurhulp zijn geen kosten verbonden. Voor locaties van de spreekuurpunten klik op de knop "Locaties" in het menu.

Vóór Jongeren Dóór Jongeren:

Het FSU Jongeren Team verzorgt het spreekuur voor jongeren t/m 27 jaar.
Klik op de knop "Jongeren" >> "Spreekuren" in het menu.


Routebeschrijving aanvragen van een uitkering 

Samen op zoek naar verandering:

Een handreiking voor cliënten WWB (Participatiewet) met een

>>> Routebeschrijving voor het aanvragen van een uitkering


Nu ook spreekuur voor (ex) ZZP-ers! 

Bent u een ZZP-er en hebt u het gevoel dat u tegen muren oploopt, dat u vast komt te zitten in de wet- en regelgeving en wilt u hierover praten met een andere ondernemer, maak dan een afspraak op 058-2139992.