Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Jongeren... Tûmba Upgrade


26-09-2013:

Oorkonde van Oxfam Novib

Vandaag hebben wij een oorkonde gekregen van Oxfam Novib i.v.m. de upgrade "Wijs met Portomonnee". 

Met dit certificaat wil Oxfam Novib de FSU jongeren (upgraders) bedanken voor hun inzet tijdens de Upgrade op 6 september 2013. 

Wij zijn ontzettend trots, de oorkonde krijgt een mooi plekje in ons kantoor! 

                 >>> Klik hier voor een vergroting van de foto.


18-09-2013:

Video van de Tûmba Upgrade

 

door het FSU Jongerenteam op de vrijdagmarkt voor het  Fries Museum in Leeuwarden. 


06-09-2013:

Opbrengst Upgrade

Hieronder vindt je de link naar het bericht van Tûmba met daarin de opbrengst van de Upgrade ‘Wijs met portemonnee’. 
Deze Upgrade vond afgelopen middag plaats op de Leeuwarder vrijdagmarkt en werd door het FSU Jongerenteam uitgevoerd.

 

>>> Nabericht Tumba Upgrade.


28-08-2013:

Persbericht Tûmba:

Op vrijdag 6 september 2013 vindt er op de vrijdagmarkt in Leeuwarden een Upgrade plaats. Upgraders, bestaande uit de jongerenafdeling van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) zullen in het kader van Internationale Alfabetiseringsdag voorbijgangers trakteren op een zelfgemaakte portemonnee en een euro. 

Tijdens deze Upgrade die om 14.00 uur op de Vrijdagmarkt van start gaat, zullen de Upgraders op een ludieke manier een bijdrage leveren aan een betere wereld EN (inter)nationale scholingsprojecten!

>>> Klik hier om het volledige persbericht lezen over de Upgrade ‘Wijs met portemonnee’. 

>>> En klik hier voor de vergroting van de bijbehorende foto.


25-06-2013:

Tûmba

is het Fries centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling. Het verbindt het bevorderen van de mensenrechten in Fryslân met de strijd voor mensenrechten op andere plaatsen in de wereld. 

Dit betekent: Het betalen van een eerlijke prijs aan producenten in Azië of Afrika steunt op dezelfde morele basis als het gelijk behandelen van werknemers hier in Fryslân, zonder onderscheid te maken naar leeftijd, afkomst en seksuele voorkeur.

De missie:

Tûmba draagt bij aan een provincie waar we samenleven in een open relatie met de rest van de wereld: gelijkwaardige relaties, eerlijke handel, een positieve waardering van diversiteit, het streven naar rechtvaardigheid en duurzaamheid. Tûmba doet dit door middel van heldere, resultaatgerichte activiteiten waarbij samenwerking voorop staat.’

“CONSUMPTIE VERPLICHT!”

is de officiële naam van het project dat steeds meer bekendheid krijgt onder de naam “ Upgraders”. Met Upgraders inspireert en activeert Tûmba jongeren tussen de 12 en de 25 jaar om zelf het heft in handen te nemen en de eigen toekomst te verbeteren. Door regelmatig positieve en ludieke acties in Fryslân te houden zal tussen nu en 2014 regelmatig aandacht voor Upgraders gevraagd worden!

Het FSU Jongeren Team werkt aan een "Upgrade" met Tûmba!

Dit is een fairtrade project. Het is de bedoeling dat we binnen een uur tijd 100 mensen gaan benaderen, zonder dat het deze mensen geld of inspanning kost. 

We zijn de laatste weken bezig geweest om bv. yoghurt, vla en melk-pakken te verzamelen en daarna verknippen en te vouwen. Van deze pakken hebben we zo portemonneetjes gemaakt. Hierin komt een papiertje in met een spreuk en het adres van het FSU te zitten. Daarnaast zit er ook een euro in het portemonneetje. 

Het is dus de bedoeling om 100 portemonnees aan 100 mensen te overhandigen. De mensen kunnen dan kiezen om die euro te doneren aan het Nederlandse goede doel of het buitenlandse goede doel of ze mogen de euro zelf houden. Deze goede doelen zijn voor kinderen/jongeren om naar school te gaan en om een studie te kunnen volgen.

De FSU Jongeren