Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Vacatures:


Het FSU zoekt een penningmeester.

Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU zoekt een bestuurslid dat de functie van penningmeester wil vervullen. 

Het FSU is een provinciale belangenvereniging van en voor mensen zonder werk, arbeidsgehandicapten en mensen met een minimuminkomen. Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van het FSU streven naar een rechtvaardige en solidaire samenleving waarin kwetsbare burgers op steun kunnen rekenen en een eigen perspectief ontwikkelen. Het FSU wil mensen wegwijs en weerbaar maken. 

PROFIEL BESTUURSLID 
Van de bestuursleden verwachten we dat ze de volgende vaardigheden en kennis in huis hebben of zich eigen willen maken: 

  • goed kunnen samenwerken en communiceren
  • in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden
  • initiatiefrijk zijn, een eigen mening en visie in kunnen brengen
  • strategisch ingesteld zijn: op welke manier kan de organisatie het doel bereiken?
  • verantwoordelijkheidsbesef: je zit er voor een organisatie met een grote achterban
  • enthousiast en betrokken zijn
  • tijd kunnen nemen om stukken te lezen en vergaderingen voor te bereiden.


FUNCTIE PENNINGMEESTER 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie: toezien op de verwerking van rekeningen/declaraties en de uitvoering van betalingsopdrachten, fungeren als opdrachtgever van het administratiekantoor dat de financiële (loon)administratie en accountantscontrole verzorgt en het opstellen van de jaarbegroting en de jaarrekening van de vereniging. 

PROCEDURE 
Belangstellenden draaien als aspirant-bestuurslid een proefperiode mee in het bestuur. Na voordracht door het bestuur beslist de ledenvergadering over het bestuurslidmaatschap. De functie van penningmeester wordt binnen het bestuur geregeld. 

Als je belangstelling hebt neem dan contact op met coördinator Nanne de Jong: tel: 058-2139992 en e-mail: nanne@fsufriesland.nl

>>> Opslaan of printen? Klik hier...