FSU 
Fries Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden

Keetwaltje 1
8921 EV Leeuwarden

Telefonisch bereikbaar: 
ma t/m do  9:00 - 16:30 uur 
op nr.:        058-2139992 

E-mail: fsu@fsufriesland.nl 
Web:    www.fsufriesland.nl

Volg het FSU ook via: 

Zoeken

Op de site van het FSU zoeken:

*Tip: als er niets gevonden wordt, zoek dan in "Pagina-inhoud" in plaats van "Koppen en trefwoorden".

 

Met Google zoeken: